Tryck

UPPGIFTER ENLIGT 5 § TMG, tyska lagen om telemedia

Vennskap GmbH & Co. KG
In der Loh 36 c
40668 Meerbusch
Verkställande direktör: Christian Battel
Registerdomstol: Amtsgericht Neuss
Registernummer: HRA 7910
Skattenummer: 122 / 5845 / 5321
VAT-nummer: DE 331782752

Rättsform kommanditbolag med säte i Meerbusch, Amtsgericht Neuss HRA 7910, personligt ansvarig bolagsman Vennskap Verwaltungs-GmbH med säte i Meerbusch, Amtsgericht Neuss HRB 21009, verkställande direktör Christian Battel

 

KUNDTJÄNST
e-post:
info@skotti-grill.eu
Du når oss måndag till fredag kl. 8:30–12:30 och kl. 13:30–17:00 

PATENTSKYDD

Ansökan om patent har gjorts för Skotti Grill (DE/PCT).

 

DESIGNSKYDD

Skotti-designen är skyddad genom en registrerad europeisk gemenskapsformgivning!

  

OMSÄTTNINGSSKATT

VAT-nummer enligt § 27 a tyska lagen om omsättningsskatt
DE 331782752

 

Vi är inte beredda eller skyldiga att medverka i tvistlösningsärenden inför något konsumenttvistlösningsorgan.

Den Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning (OS) för konsumenter och som finns på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ANSVAR FÖR INNEHÅLL

I egenskap av tjänsteleverantör är vi enligt § 7 stycke 1 TMG ansvariga för eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar. Enligt § 8 till § 10 TMG är vi som tjänsteleverantörer dock inte skyldiga att övervaka överförd eller sparad främmande information eller att göra efterforskningar efter omständigheter som tyder på rättsvidrig verksamhet.

Skyldigheten att avsluta eller spärra användning av information enligt allmänna lagar påverkas inte härav. Ett sådant ansvar är emellertid först möjligt från och med den tidpunkt när vi har fått kännedom om en konkret lagöverträdelse. När vi har fått kännedom om sådana lagöverträdelser kommer vi att utan dröjsmål avlägsna sådant innehåll.

 

ANSVAR FÖR LÄNKAR

Vårt anbud innehåller länkar till externa webbplatser som drivs av tredje part. Över detta innehåll har vi inget inflytande. Vi kan därför inte heller ta något ansvar för detta främmande innehåll. Det är alltid respektive tillhandahållare eller operatör som är ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats med avseende på lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Rättsvidrigt innehåll kunde inte upptäckas vid tidpunkten för länkningen.

En ständig kontroll av innehållet på de länkade sidorna kan emellertid inte begäras om inte konkreta misstankar om lagöverträdelser föreligger. När vi har fått kännedom om lagöverträdelser kommer vi att utan dröjsmål avlägsna sådana länkar.

 

UPPHOVSRÄTT

Det innehåll och det verk som har skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor är underkastade tysk upphovsrätt. Mångfaldigande, behandling, spridning och all slags användning utanför upphovsrättens gränser kräver respektive författares och/eller skapares skriftliga samtycke. Nedladdning och kopiering från denna webbplats är endast tillåtet för privat, ej kommersiellt bruk.

Såvida innehåll på denna webbplats inte har skapats av operatören beaktas tredje parts upphovsrättigheter. I synnerhet är innehåll från tredje part markerat som sådant. Skulle du ändå bli uppmärksam på ett intrång i upphovsrätten ber vi dig informera oss. När vi har fått kännedom om lagöverträdelser kommer vi att utan dröjsmål avlägsna sådant innehåll.