Impressum

INFORMATIE CONFORM § 5 TM

Vennskap GmbH & Co. KG
In der Loh 36 c
40668 Meerbusch
Duitsland
Bedrijfsleider: Christian Battel
Kantoor van inschrijving: Amtsgericht Neuss
Registratienummer: HRA 7910
Belastingnummer: 122 / 5845 / 5321
BTW-nummer: DE 331782752

Rechtsvorm commanditaire vennootschap, gevestigd te Meerbusch, AG Neuss HRA 7910. Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Vennskap Verwaltungs-GmbH, gevestigd te Meerbusch, AG Neuss HRB 21009. Bedrijfsleider: Christian Battel

KLANTENSERVICE

E-Mail: info@skotti-grill.eu
Wij zijn bereikbaar van ma-vr: 08.30-12.30 en 13.30-17.00

OCTROOIBESCHERMING

De SKOTTI Grill is gepatenteerd (DE/PCT).

MODELBESCHERMING

Het SKOTTI-ontwerp wordt beschermd door een geregistreerd Europees Gemeenschapsmodel!

OMZETBELASTING

BTW-identificatienummer conform §27 van de Umsatzsteuergesetz (Duitse BTW-wet):
DE 331782752
Wij zijn bereid noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechting ten overstaan van een arbitragecommissie voor consumentenzaken.
De Europese Commissie biedt een online-platform voor de beslechting van geschillen. Zie https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD

Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 lid 1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze webpagina’s en zijn derhalve gebonden aan de algemene wetgeving. Volgens § 8 t/m 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om de verstrekte of opgeslagen informatie van derden te controleren, of omstandigheden die op een illegale activiteit wijzen te onderzoeken.

De verplichting m.b.t. verwijdering en blokkering van het gebruik van informatie op basis van de algemene wetgeving blijft hierdoor onaangetast. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip dat wij kennis hebben van een concrete schending van het recht. Als ons een dergelijke wetsovertreding bekend wordt, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS

Onze internetpagina’s omvatten links naar externe websites van derden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van derden. De inhoud van gekoppelde websites is altijd de verantwoordelijkheid van de desbetreffende aanbieder of exploitant. De gekoppelde pagina’s zijn op het moment van plaatsing van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. De inhoud was ten tijde van de koppeling niet strijdig met de wet.

Een permanent inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina’s is zonder concrete aanwijzingen voor een wetsovertreding niet passend. Als ons een dergelijke wetsovertreding bekend wordt, zullen wij de betreffende links onmiddellijk verwijderen.

AUTEURSRECHT

De door de exploitant van de webpagina’s geplaatste inhoud valt onder het Duitse auteursrecht. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is schriftelijke toestemming vereist van de desbetreffende auteur of opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze website niet door de exploitant zelf is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. De inhoud van derden wordt in het bijzonder als zulks beschouwd. Mocht u desondanks een overtreding van het auteursrecht vaststellen, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Als ons een dergelijke wetsovertreding bekend wordt, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.