Fortrydelse

Forbrugere har generelt ret til en lovbestemt fortrydelsesret ved indgåelse af et fjernsalg, som sælgeren informerer om i det følgende i overensstemmelse med den lovmæssige skabelon.

Vejledning om fortrydelsesret

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med et formål, der overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for fjorten dage. Fortrydelsesfristen er fjorten dage og løber:

  1. i tilfælde af en enkeltlevering af varerne fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse, eller
  1. i tilfælde af levering af varerne, som du har bestilt i en enkelt bestilling og som leveres adskilt, fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har taget de sidste varer i besiddelse, eller
  1. i tilfælde af en levering af varerne i delleveringer eller stykvist fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har taget den sidste dellevering eller det sidste stykke i besiddelse.

For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du informere Vennskap GmbH & Co. KG, In der Loh 36 c, 40668 Meerbusch/Tyskland, telefonnummer: +49 (0) 2150-7076910, e-mail: info@skotti-grill.eu om din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. i et brev sendt med posten eller pr. e-mail). Du kan hertil anvende den vedlagte skabelon til en fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du afsender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

 

 

 

 

Konsekvenser af fortrydelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. I intet tilfælde vil du blive opkrævet nogen betaling for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvilket tidspunkt, der indtræder først. Du skal straks returnere eller aflevere varerne til os og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du meddeler os, at du fortryder aftalen. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på fjorten dage.

Du afholder de direkte omkostninger ved returforsendelsen.

Du skal kun betale for varernes værdiforringelse, hvis denne værdiforringelse skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at afprøve varernes kvalitet, egenskaber og funktion.

Skabelon til en fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at træde tilbage fra aftalen, så udfyld venligst denne formular, og send den tilbage til os.)

– Til Vennskap GmbH & Co. KG, In der Loh 36 c, 40668 Meerbusch/Tyskland:

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/ levering af følgende tjenesteydelser (*):

– bestilt d. (*)/modtaget d. (*)

– forbrugerens navn (forbrugernes navne)

– forbrugerens adresse (forbrugernes adresse)

– forbrugerens underskrift (forbrugernes underskrifter) (kun ved meddelelse på papir)

– dato

—————————————

(*)det ikke-relevante overstreges.

 

 

 

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler

om levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling et individuelt valg eller en individuel bestemmelse af forbrugeren er afgørende, eller som er klart tilpasset forbrugerens personlige behov.

om levering af varer, der hurtigt kan fordærve, eller hvis udløbsdato hurtigt vil blive overskredet.

om levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt på tidspunktet for aftalens indgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter aftalens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på.

om levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af aftaler om abonnementer.

Fortrydelsesretten udløber tidligere for aftaler

om levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsmæssig beskyttelse eller hygiejne ikke er egnet til at blive returneret, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.

om levering af varer, hvis disse på grund af deres beskaffenhed er blevet uadskilleligt blandet med andre varer efter leveringen.

om levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet emballage, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.