1.    Navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige jf. persondataforordningen, andre databeskyttelseslove gældende i medlemsstater i EU og andre bestemmelser af databeskyttelsesretlig karakter er:

Vennskap GmbH & Co. KG
Direktør: Christian Battel
In der Loh 36 c
40668 Meerbusch, Tyskland

Tlf.: +49 / 2150 – 9633311

E-mail: info@skotti-grill.eu

 

2.    Registrering af generelle data og oplysninger

Vores hjemmeside registrerer en række generelle data og oplysninger, hver gang en person eller et automatisk system går ind på hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Følgende kan blive registreret: (1) anvendte browsertyper og versioner, (2) det besøgende systems anvendte styresystem, (3) den hjemmeside, som et besøgende system kommer ind på vores hjemmeside fra (såkaldt referrer), (4) de undersider, som aktiveres af et besøgende system på vores hjemmeside, (5) dato og klokkeslæt for et besøg på vores hjemmeside, (6) en internet-protokol-adresse (IP-adresse), (7) det besøgende systems internetudbyder og (8) andre lignende data og oplysninger, som har til formål at afværge farer i tilfælde af angreb på vores IT-systemer.

Ved anvendelse af disse generelle data og oplysninger kan registrerede ikke identificeres. Disse oplysninger anvendes tværtimod til, at (1) vise indholdet på vores hjemmeside korrekt (2) optimere indholdet på vores hjemmeside samt reklamerne på den, (3) at sikre den permanente funktionsdygtighed for vores IT-systemer og teknikken bag vores hjemmeside samt (4) til at stille nødvendige oplysninger for straffeforfølgelse til rådighed for retshåndhævende myndigheder i tilfælde af cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger analyseres derfor på den ene side statistisk af os og derudover med henblik på øgning af databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de af os behandlede personoplysninger. De anonyme data i server-logfilerne gemmes adskilt fra alle personoplysninger oplyst af en registreret.

 

3.    Kontaktmulighed via internettet

Vores hjemmeside indeholder på grund af lovbestemte forskrifter oplysninger, som giver mulighed for hurtig elektronisk optagelse af kontakt til vores virksomhed samt umiddelbar kommunikation med os, hvilket også omfatter en almindelig adresse til den såkaldte elektroniske post (e-mailadresse). Såfremt en registreret kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes den registreredes overførte personoplysninger automatisk. Sådanne personoplysninger, der er overført på frivillig basis af registrerede til den dataansvarlige, gemmes af hensyn til behandlingen eller til brug for optagelse af kontakt til den registrerede. Der sker ingen videregivelse af disse personoplysninger til tredjepersoner.

4.    Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den dataansvarlige behandler og gemmer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med registreringen, og såfremt dette er tilladt af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger eller andre lovgivere i love eller forskrifter, som den dataansvarlige er underlagt.

Bortfalder formålet med registreringen eller udløber en tidsfrist for registreringen foreskrevet af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger eller en anden ansvarlig lovgivende myndighed, vil personoplysningerne blive slettet rutinemæssigt eller blive spærret eller slettet iht. de lovbestemte forskrifter.

5.    Cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Cookies er tekstfiler, som sættes og gemmes på et computersystem ved hjælp af en internetbrowser.

En lang række hjemmesider og servere anvender cookies. Mange cookies indeholder en såkaldt cookie-ID. En cookie-ID er en cookies entydige identifikation. Den består af en række tegn, som kan bruges til at knytte hjemmesider og servere med den konkrete internetbrowser, hvor cookien er blevet gemt. Dette gør det muligt for de besøgte hjemmesider og servere at adskille den registreredes individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af den entydige cookie-ID.

Ved at anvende cookies kan vi yde brugerne af denne hjemmeside brugervenlige ydelser, som ikke ville være mulige uden brug af cookies.

Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres for brugeren. Cookies gør det, som allerede nævnt, muligt for os at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne genkendelse er at gøre brugen af vores hjemmeside lettere for brugerne. Brugeren af en hjemmeside, der anvender cookies, skal f.eks. ikke ved hvert besøg indtaste sine adgangsoplysninger igen, fordi dette klares af hjemmesiden og af den cookie, der blev gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en varekurv i en webshop. Webshoppen husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle varekurv, ved hjælp af en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre brugen af cookies ved hjælp af vores hjemmeside med en indstilling vedr. dette i den anvendte internetbrowser, og dermed permanent modsætte sig brugen af cookies. Desuden kan allerede gemte cookies til enhver tid slettes af en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindeligt anvendte internetbrowsere. Deaktiverer den registrerede brugen af cookies i den anvendte internetbrowser, er alle funktioner på vores hjemmeside under visse omstændigheder ikke tilgængelige i fuldt omfang.

6.    Databeskyttelsesbestemmelser vedr. brug og anvendelse af Google Analytics, Google Ads Conversion og Google Ads Remarketing

Den dataansvarlige har integreret komponenterne Google Analytics på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er registrering, indsamling og anvendelse af data om en besøgendes adfærd på hjemmesider. En webanalysetjeneste registrerer bl.a. oplysninger om, hvilken hjemmeside den registrerede er kommet ind på en hjemmeside fra (såkaldt referrer), hvilke undersider hjemmesiden har været inde på og hvor ofte og i hvor lang tid, der er blevet kigget på en underside. En webanalyse anvendes overvejende til optimering af en hjemmeside og til costbenefit-analyser af internetmarkedsføring.

Google-Analytics-komponenterne drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige anvender til webanalyse via Google Analytics tillægget “_gat._anonymizeIp”. Med dette tillæg afkortes og anonymiseres den registreredes internettilslutnings IP-adresse af Google, hvis besøget på vores hjemmeside kommer fra en medlemsstat i EU eller fra et andet land, der er medlem af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på vores hjemmeside. Google anvender bl.a. de indsamlede data og oplysninger til at analysere brugen af vores hjemmeside for at udarbejde online-rapporter til os om aktiviteterne på vores hjemmesider, og til at tilvejebringe andre tjenesteydelser, der har forbindelse til brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics sætter en cookie på den registreredes IT-system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret længere oppe. Ved at sætte en cookie bliver det muligt for Google at lave en analyse. Ved hver åbning af en af enkeltsiderne på denne hjemmeside, der tilhører den dataansvarlige og hvor der er integreret en Google Analytics-komponent, foranlediges internetbrowseren på den registreredes IT-system automatisk til at overføre data til Google af den enkelte Google Analytics-komponent med onlineanalyse for øje. Som led i denne tekniske proces får Google kendskab til personoplysninger, som f.eks. den registreredes IP-adresse, som Google bl.a. anvender til at spore, hvor den besøgende kommer fra samt hvad vedkommende klikker på, og som følge heraf anvender til at gøre provisionsafregning mulig.

Ved hjælp af cookies gemmes personoplysninger, som f.eks. besøgstidspunkt, lokalitet, hvorfra besøget stammer og hyppigheden for den registreredes besøg på vores hjemmeside. Ved hvert besøg på vores hjemmeside sendes personoplysningerne, inkl. den registreredes IP-adresse til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google videregiver under visse omstændigheder disse personoplysninger, der er indsamlet ved hjælp af den tekniske proces, til tredjepart.

Med henblik på aktivering af marketingkampagner anvender vi Google Ads Conversion-komponenten på andre hjemmesider samt til positionering af vores produkter i søgemaskiner. Dine data behandles i den forbindelse af Google og sendes til såkaldte “Ad-servere”. Cookies overføres dog først til disse servere, hvis du på din slutenhed har klikket på vores reklamer.

Google kan dermed identificere, hvilken bruger der har besøgt vores hjemmeside på hvilket tidspunkt via hvilken kanal. Disse data behandles af Google Analytics og analyseres med henblik på øget positionering af vores produkter.

Overførslen af personoplysninger til Google sker på grundlag af de sikkerhedsforanstaltninger, som den ansvarlige har aftalt med Google. Den ansvarlige har iht. art. 26 i GDPR indgået en aftale om fælles ansvarlighed med Google, og forpligter Google til at overholde standarddatabeskyttelsesklausulen (“SCCs”), hvorved der garanteres en sikker overførsel af personoplysninger til USA.

Den registrerede informeres allerede på forhånd om den mulige overførsel af personoplysninger til Google i USA. Vedkommende accepterer brugen iht. art. 49 stk. 1 litra a i GDPR.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre brugen af cookies på vores hjemmeside, som forklaret ovenfor, med en indstilling vedr. det i den anvendte internetbrowser, og dermed permanent modsætte sig brugen af cookies. En sådan indstilling i den anvendte internetbrowser vil også forhindre Google i at gemme en cookie på den registreredes IT-system. Desuden kan en cookies fra Google Analytics, der allerede er gemt, til enhver tid slettes ved hjælp af internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

For den registrerede er der også mulighed for at modsætte sig Google Analytics’ registrering af dataene om brugen af hjemmesiden samt behandlingen af disse data af Google og forhindre dette. Her skal den pågældende person downloade og installere en browser-add-on på linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser-add-on meddeler ved hjælp af JavaScrip Google Analytics, at der ikke må overføres oplysninger og information om besøgene på hjemmesiderne til Google Analytics. Installationen af denne browser-add-on betragtes af Google som indsigelse. Hvis den registreredes IT-system på et senere tidspunkt slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede foretage en ny installation af denne browser-add-on for at deaktivere Google Analytics. Såfremt denne browser-add-on afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person, der tilhører dennes beføjelsesområde, er en ny installation eller en fornyet aktivering af denne browser-add-on mulig.

Yderligere oplysninger om Google samt de gældende databeskyttelsesbestemmelser findes på  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares nærmere på dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

7.    Databeskyttelsesbestemmelser vedr. brug og anvendelse af Google Tag Manager

Den dataansvarlige anvender Google Tag Manager på denne hjemmeside. Google Tag Manager er en løsning, hvormed markedsførte hjemmeside-tags kan administreres ved hjælp af en brugerflade. Selve værktøjet, som implementerer disse tags, er et cookiefrit domæne og gemmer ikke personoplysninger. Værktøjet sørger for at opløse andre tags, som under visse omstændigheder indsamler data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis der på domæne- eller cookieniveau foretages en deaktivering, gælder den for alle tracking-tags, der implementeres med Google Tag Manager.

Google Tag Managers udbydes af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4

Med denne udbyder er der som egnede garantier indgået såkaldte standardkontraktklausuler iht. art. 46 i GDPR. Yderligere oplysninger om dette findes her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de

 

 

8.    Databeskyttelsesbestemmelser for abonnenter på vores nyhedsbrev

På vores hjemmeside har brugerne mulighed for at tilmelde sig vores virksomheds nyhedsbrev. Hvilke personoplysninger, der ved tilmeldingen til nyhedsbrevet overføres til den dataansvarlige, fremgår af den tilhørende indtastningsmaske.

Vi informerer med jævne mellemrum vores kunder og samarbejdspartnere om vores produkter ved hjælp af et nyhedsbrev. Vores virksomheds nyhedsbrev kan som udgangspunkt kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mailadresse og (2) den registrerede har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Til den e-mailadresse, der indtastes første gang en registreret tilmelder sig nyhedsbrevet, sendes der af juridiske årsager en bekræftelsesmail via metoden double opt-in. Denne bekræftelsesmail tjener til kontrol af, om indehaveren af e-mailadressen har givet tilladelse til modtagelsen af nyhedsbrevet.

Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet gemmer vi desuden den af internetudbyderen tildelte IP-adresse på den pågældende persons anvendte computersystem på tidspunktet for tilmeldingen samt datoen og klokkeslættet for tilmeldingen. Indsamlingen af disse data er nødvendig for på et senere tidspunkt at kunne spore et (muligt) misbrug af den registreredes e-mailadresse og tjener derfor som juridisk sikring af den dataansvarlige.

De personoplysninger, der indsamles, som led i en tilmelding til nyhedsbrevet, anvendes udelukkende til fremsendelse af vores nyhedsbrev. Desuden vil abonnenter på nyhedsbrevet kunne blive informeret via e-mail, såfremt dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevstjenesten eller for en registrering af denne, hvilket f.eks. vil være tilfældet ved ændringer i nyhedsbrevstilbuddet eller ændring af de tekniske forhold. For at nyhedsbrevstjenesten skal kunne stilles til rådighed, overføres de indsamlede data til en udbyder bemyndiget af os med afviklingen af nyhedsbrevet for øje. Denne tjeneste behandler udelukkende de angivne personoplysninger efter vores anvisninger. Der sker ingen overførsel af personoplysninger til tredjelande. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Samtykket til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet os med henblik på fremsendelsen af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagetrækkes. Til brug for tilbagetrækningen af samtykket findes der i hvert nyhedsbrev et link til dette. Desuden er det til enhver tid også muligt at afmelde nyhedsbrevet direkte på den dataansvarliges hjemmeside eller meddele den dataansvarlige dette på anden måde.

 

9.    Information om tracking af nyhedsbrev

Vores nyhedsbrev indeholder såkaldte tælle-pixels. En tælle-pixel er en miniaturegrafik, der integreres i de e-mails, der sendes i HTML-format for at give mulighed for logfilsregistreringer og logfilsanalyser. Derved kan der udføres statiske analyser af, om en onlinemarketing-kampagne har været en succes eller ej. Ved hjælp af de integrerede tælle-pixels kan vi se, om og hvornår en e-mail er blevet åbnet af en registreret og hvilke links i den pågældende e-mail, den registrerede har klikket på.

Personoplysninger, der indsamles af tælle-pixels i nyhedsbrevene, gemmes og analyses af den dataansvarlige for at optimere udsendelsen af nyhedsbrevet og tilpasse indholdet i fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjepersoner. Registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde deres separate samtykkeerklæring vedrørende dette, som er givet med metoden double opt-in. Efter en tilbagekaldelse slettes disse personoplysninger af den dataansvarlige. En afmelding nyhedsbrevet tolker vi automatisk som en tilbagekaldelse.

 

 1. Databeskyttelsesbestemmelser vedr. brug og anvendelse af YouTube

Den dataansvarlige anvender YouTube på denne hjemmeside. YouTube er en internet-videoportal, som giver video-publishers mulighed for gratis at vise videoklip og andre brugere mulighed for ligeledes gratis at se, bedømme og kommentere dem. YouTube tillader alle typer af videoer, hvorfor både hele film- eller tv-udsendelser kan ses på internetportalen samt musikvideoer, trailers eller videoer lavet af andre.

YouTube drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hver åbning af en af enkeltsiderne på denne hjemmeside, der tilhører den dataansvarlige og hvor der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), foranlediges internetbrowseren på den registreredes IT-system automatisk af den enkelte YouTube-komponent til at downloade visningen af den pågældende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger om YouTube findes på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Som led i denne tekniske metode får YouTube og Google kendskab til, hvilke konkrete undersider af vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind hos YouTube, ser YouTube, når en underside, der indeholder en YouTube-video, åbnes, hvilken konkret underside af vores hjemmeside den registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og knyttes til den registreredes YouTube-konto.

YouTube og Google modtager ved hjælp af YouTube-komponenten information om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for åbningen samtidig er logget ind hos YouTube; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Youtube og Google ikke er ønsket af den registrerede, kan vedkommende forhindre overførslen ved at logge ud af sin YouTube-konto før åbningen af vores hjemmeside.

De af YouTube offentliggjorte databeskyttelsesbestemmelser, der kan ses på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, fortæller noget om indsamlingen, behandlingen og brugen af personoplysninger fra YouTubes og Googles side.

 

 1. Databeskyttelsesbestemmelser vedr. brug og anvendelse af Pinterest

Den dataansvarlige anvender komponenter fra Pinterest på denne hjemmeside. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested på internettet, et online-fællesskab, der som regel giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan anvendes som platform til udveksling af meninger og erfaringer eller giver internetfællesskabet mulighed for at stille personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger til rådighed. Pinterest giver bl.a. brugerne af det sociale netværk mulighed for at offentliggøre billedsamlinger og enkeltbilleder samt beskrivelser på virtuelle opslagstavler (såkaldte pins), som så igen kan deles (såkaldte repins) eller kommenteres af andre brugere.

Pinterest drives af Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang der åbnes en side på denne hjemmeside, der tilhører den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin), bliver internetbrowseren på den registreredes IT-system automatisk af den enkelte Pinterest-komponent foranlediget til at downloade en visning af den pågældende Pinterest-komponent fra Pinterest. Mere information om Pinterest findes på https://pinterest.com/. Som led i denne tekniske metode får Pinterest kendskab til, hvilken konkret underside af vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Såfremt den registrerede samtidig er logget ind hos Pinterest, registrerer Pinterest hver gang vores hjemmeside åbnes af den registrerede og den tid det pågældende besøg på vores hjemmeside varer, hvilken konkret underside af vores hjemmeside den registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles af Pinterest- komponenten og knyttes af Pinterest til den registreredes Pinterest-konto. Trykker den registrerede på en Pinterest-knap, der er integreret på vores hjemmeside, knytter Pinterest denne oplysning til den registreredes personlige Pinterest-brugerkonto og gemmer disse personoplysninger.

Pinterest modtager så fra Pinterest-komponenten altid besked om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for åbningen af vores hjemmeside samtidig er logget på hos Pinterest; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på Pinterest-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Pinterest ikke ønskes af den registrerede, kan vedkommende forhindre overførslen ved at logge ud af sin Pinterest-konto før åbningen af vores hjemmeside.

De af Pinterest offentliggjorte databeskyttelsesretningslinjer, der kan ses på https://about.pinterest.com/privacy-policy, forklarer Pinterests indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

 1. Databeskyttelsesbestemmelser vedr. brug og anvendelse af Instagram

Den dataansvarlige anvender komponenter fra tjenesten Instagram på denne hjemmeside. Instagram er en tjeneste, der kan kvalificeres som en audiovisuel platform, og som giver brugerne mulighed for at dele fotos og videoer samt sprede sådanne data yderligere til andre sociale netværk.

Instagram drives af Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Ved hver åbning af en af enkeltsiderne på denne hjemmeside, der tilhører den dataansvarlige og hvor der er integreret en Instagram-komponent (Insta-knap), foranlediges internetbrowseren på den registreredes IT-system automatisk af den pågældende Instagram-komponent til at downloade en visning af den pågældende komponent fra Instagram. Som led i denne tekniske metode får Instagram kendskab til, hvilken konkret underside på vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Såfremt den registrerede samtidig er logget ind hos Instagram, registrerer Instagram hver gang vores hjemmeside åbnes af den registrerede og den tid det pågældende besøg på vores hjemmeside varer, hvilken konkret underside af vores hjemmeside den registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles af Instagram- komponenten og knyttes af Instagram til den registreredes Instagram-konto. Trykker den registrerede på en af de Instagram-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, knyttes de dermed overførte data og oplysninger til den registreredes personlige Instagram-brugerkonto, og gemmes og behandles af Instagram.

Instagram modtager så fra Instagram-komponenten altid besked om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for åbningen af vores hjemmeside samtidig er logget på hos Instagram; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på Instagram-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Instagram ikke ønskes af den registrerede, kan vedkommende forhindre overførslen ved at logge ud af sin Instagram-konto før åbningen af vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger samt Instagrams gældende databeskyttelsesbestemmelser findes på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

 

 1. Databeskyttelsesbestemmelser vedr. brug og anvendelse af Facebook

Den dataansvarlige anvender komponenter fra tjenesten Facebook på denne hjemmeside. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et socialt mødested på internettet, et online-fællesskab, der som regel giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan anvendes som platform til udveksling af meninger og erfaringer eller giver internetfællesskabet mulighed for at stille personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger til rådighed. Facebook giver bl.a. brugerne af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade fotos og skabe et netværk ved hjælp af venneanmodninger.

Facebook drives af Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis den registrerede bor uden for USA og Canada, er den dataansvarlige for personoplysningerne Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Hver gang der åbnes en side på denne hjemmeside, der tilhører den dataansvarlige og hvor der er integreret en Facebook-komponent (Facebook-plugin), bliver internetbrowseren på den registreredes IT-system automatisk af den enkelte Facebook-komponent foranlediget til at downloade en visning af den pågældende Facebook-komponent fra Facebook. En samlet oversigt over alle Facebook-plug-ins findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som led i denne tekniske metode får Facebook kendskab til, hvilken konkret underside på vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Såfremt den registrerede samtidig er logget ind hos Facebook, registrerer Facebook hver gang vores hjemmeside åbnes af den registrerede og den tid det pågældende besøg på vores hjemmeside varer, hvilken konkret underside af vores hjemmeside den pågældende person besøger. Disse oplysninger indsamles af Facebook- komponenten og knyttes af Facebok til den registreredes Facebook-konto. Trykker den registrerede på en af de på vores hjemmeside integrerede Facebook-knapper, f.eks. “Like”-knappen, eller skriver den registrerede en kommentar, knytter Facebook denne oplysning til den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personoplysninger.

Facebook modtager så fra Facebook-komponenten altid besked om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for åbningen af vores hjemmeside samtidig er logget på hos Facebook; dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Facebook ikke ønskes af den registrerede, kan vedkommende forhindre overførslen ved at logge ud af sin Facebook-konto før åbningen af vores hjemmeside.

De af Facebook offentliggjorte databeskyttelsesretningslinjer, der kan ses på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, forklarer Facebooks indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Desuden forklares det her, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder til beskyttelse af den registreredes privatliv. Desuden findes der forskellige applikationer, der gør det muligt at ignorere overførslen af data til Facebook. Sådanne applikationer kan anvendes af den registrerede til at ignorere overførslen af data til Facebook.

 1. Anvendelse af Facebook Pixel

Vores hjemmeside bruger besøgsaktions-pixel fra Facebook til konversionsmåling. Udbyderen af denne tjeneste er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De registrerede data overføres efter Facebooks udsagn dog også til USA og andre tredjelande.

 

Dermed kan sidebesøgerens adfærd trackes, efter at vedkommende ved klik på en Facebook-reklame er blevet videresendt til udbyderens hjemmeside. Dermed kan effektiviteten af Facebook-reklamerne analyseres med statistiske og markedsforskningsmæssige mål for øje og fremtidige reklameforanstaltninger kan optimeres.

 

De indsamlede data er anonyme for os som udbyder af denne hjemmeside. Vi har ikke mulighed for at knytte dataene til brugerens identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, så en forbindelse til den pågældende brugerprofil er mulig og Facebook kan anvende dataene til egne markedsføringsformål, jf. Facebooks retningslinjer for databeskyttelse. Derved kan Facebook muliggøre visning af reklamer på Facebooks sider samt uden for Facebook. Denne anvendelse af data har vi som biudbyder ingen indflydelse på.

 

Anvendelsen af Facebook-pixel sker på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f i GDPR. Udbyderen af hjemmesiden har en berettiget interesse i effektive reklameforanstaltninger under inddragelse af sociale medier. Hvis der er indhentet et tilhørende samtykke (f.eks. et samtykke vedr. brug af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagetrækkes.

 

I Facebooks databeskyttelsesanvisninger kan du finde flere anvisninger vedr. beskyttelse af dit privatliv: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

 

Du kan desuden deaktivere remarketing-funktionen “Custom Audiences” under indstillinger for reklamer på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Dette kræver, at du er logget på hos Facebook.

 

Hvis du ingen Facebook-konto har, kan du deaktivere brugsbaserede reklamer fra Facebook på webstedet for European Interactive Digital Advertising: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

 1. Overførsel af data ved køb i vores webshop og ved fremsendelse af varer

Vi overfører kun personoplysninger til tredjepart, hvis dette er nødvendigt som led i ordreafviklingen, som f.eks. til det firma, der er pålagt leveringen af varen eller det kreditinstitut, der varetager afviklingen af betalingen. En yderligere overførsel af data sker ikke, medmindre du udtrykkeligt har accepteret overførslen. En videregivelse af dine oplysninger til tredjepart uden udtrykkeligt samtykke, f.eks. med reklame for øje, finder ikke sted.

 

Grundlaget for behandlingen af data er art. 6 stk. 1 litra b i GDPR, der omhandler behandlingen af data til opfyldelse af en ordre eller foranstaltninger forud for en kontrakt.

 

 1. Betalingsform: Databeskyttelsesbestemmelser vedr. PayPal som betalingsform

Vi har på denne hjemmeside integreret komponenter fra PayPal. PayPal er en online-betalingstjeneste. Betalinger afvikles ved hjælp af såkaldte PayPal-konti, der viser virtuelle privat- eller erhvervskonti. Hos PayPal er der desuden mulighed for at afvikle virtuelle betalinger ved hjælp af kreditkort, hvis en bruger ingen PayPal-konto har. En PayPal-konto styres ved hjælp af en e-mailadresse, hvorfor der intet klassisk kontonummer findes. PayPal gør det muligt at udløse online-betalinger til tredjepersoner eller modtage betalinger. PayPal påtager sig desuden administratorfunktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.

PayPal drives i Europa af PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Vælger den registrerede under en bestilling i vores webshop “PayPal” som betalingsform, overføres der automatisk data om den registrerede til PayPal. Ved at vælge denne betalingsform indvilliger den registrerede i den overførsel af personoplysninger, der er nødvendig for afviklingen af betalingen.

Med hensyn til de til PayPal overførte personoplysninger er der som regel tale om fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre oplysninger, der er nødvendige for afviklingen af betalingen. Personoplysninger, der har relation til den enkelte bestilling, er også nødvendige for afviklingen af købsaftalen.

Overførslen af oplysningerne er nødvendig af hensyn til afviklingen af betalingen og til forebyggelse af bedrageri. Den dataansvarlige overfører især personoplysninger til PayPal, hvis denne har en berettiget interesse i overførslen. De personoplysninger, der udveksles mellem PayPal og den dataansvarlig, overføres under visse omstændigheder af PayPal til kreditoplysningsinstitutter. Denne overførsel sker af hensyn til kontrol af identitet og kreditværdighed.

PayPal videregiver i så fald personoplysningerne til forbundne virksomheder og tjenester eller undervirksomheder, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af forpligtelser i kontrakten eller oplysningerne i kontrakten skal behandles.

Den registrerede har til enhver tid mulighed for at afvise samtykke til håndtering af personoplysninger over for PayPal. En afvisning har ingen virkning på personoplysninger, der obligatorisk behandles, anvendes eller overføres for at kunne afvikle betalingen (iht. kontrakten).

PayPals gældende databeskyttelsesbestemmelser findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 1. Betalingsform: Databeskyttelsesbestemmelser vedr. KLARNA som betalingsform

Vi tilbyder bl.a. betaling med tjenesterne fra Klarna. Udbyderen er Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende kaldt “Klarna”).

 

Klarna tilbyder forskellige betalingsmuligheder (f.eks. ratebetaling). Hvis du vælger Klarna som betalingsform (Klarna-checkout-løsning), indsamler Klarna forskellige personoplysninger om dig. Detaljer vedr. dette findes i Klarnas databeskyttelseserklæring på følgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

 

Klarna anvender cookies for at optimere brugen af Klarna-checkout-løsningen. Optimeringen af checkout-løsningen udgør en berettiget interesse jf. art. 6 stk. 1 litra f i GDPR. De gemmes på din slutenhed, indtil du sletter dem. Detaljer vedr. brugen af Klarna-cookies findes på følgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

 

Overførslen af dine data til Klarna sker på grundlag af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR (samtykke) og art. 6 stk. 1 litra b i GDPR (behandling med henblik på opfyldelsen af en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagetrække dit samtykke til behandlingen af data. En tilbagetrækning har ingen virkning på tidligere procedurer vedr. behandlingen af data.

 

 

18. Registreredes rettigheder

 • a)    Oplysningspligt

Alle registrerede er af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger sikret ret til at få en bekræftelse fra den dataansvarlige af, hvorvidt der indsamles oplysninger. Ønsker en registreret at gøre brug af denne oplysningspligt, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • b)   Indsigtsret

Enhver registreret omfattet af behandlingen af personoplysninger har ifølge den europæiske udsteder af direktiver og forordninger til enhver tid ret til gratis af den dataansvarlige at få indsigt i de personoplysninger, der er indsamlet vedr. dennes person samt at modtage en kopi af disse. Desuden er den registrerede af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger sikret ret til indsigt i følgende oplysninger:

  • formålene med behandlingen
  • de berørte kategorier af personoplysninger
  • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  • om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
  • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
  • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • hvis personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede: Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer
  • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22 stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede

Den registrerede har desuden ret til at blive underrettet, hvis personoplysningerne overføres til et tredjeland eller en international organisation. Er dette tilfældet har den registrerede desuden ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i forbindelse med overførslen.

Ønsker en registreret at gøre brug af denne indsigtsret, kan vedkommende til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

 • c)    Ret til berigtigelse

Den registrerede er af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger sikret ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Den registrerede har desuden under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Ønsker en registreret at gøre brug af denne berigtigelsesret, kan vedkommende til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

 • d)    Ret til sletning (“retten til at blive glemt”)

Den registrerede er af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger sikret ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
  • Den registrerede trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen jf. artikel 6 stk. 1 litra a i GDPR, eller artikel 9 stk. 2 litra a i GDPR tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
  • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 stk. 1 i GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21 stk. 2 i GDPR.
  • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
  • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8 stk. 1 i GDPR.

Såfremt en af ovennævnte årsager gør sig gældende og en registreret anmoder om sletning af personoplysninger, der er gemt hos os, kan den registrerede til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Vores medarbejdere vil sørge for, at sletningen straks finder sted.

Hvis vi har offentliggjort personoplysningerne og vores virksomhed i henhold til art. 17 stk. 1 i GDPR er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer vi under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger. Vores medarbejdere vil i det enkelte tilfælde foranledige det nødvendige.

 • e)    Ret til begrænsning af behandling

Den registrerede er af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger sikret ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  • Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.
  • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses.
  • Den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1 i GDPR i perioden, mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Såfremt en af ovennævnte forudsætninger gør sig gældende og en registreret anmoder om begrænsning af personoplysninger, der er gemt hos os, kan den registrerede til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

 • f)     Ret til dataportabilitet

Den registrerede er af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger sikret ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig. Den registrerede har desuden har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6 stk. 1 litra a i GDPR, eller artikel 9 stk. 2 litra a i GDPR, eller på en kontrakt, jf. artikel 6 stk. 1 litra b i GDPR, og behandlingen foretages automatisk, såfremt behandlingen ikke er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Desuden har den registrerede under udøvelsen af sin ret til dataportabilitet, der er omhandlet i art. 20 stk. 1 i GDPR, ret til at foranledige, at personoplysningerne overføres direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt og ikke krænker andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

Hvis registrerede ønsker at gøre brug af sin ret til dataportabilitet, kan den registrerede til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

 • g)    Ret til indsigelse

Den registrerede er af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger til enhver tid sikret ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6 stk. 1 litra e eller f i GDPR. Dette gælder også profilering baseret på disse bestemmelser.

Vi må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Behandler vi personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Dette gælder også profilering, såfremt det har forbindelse med direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89 stk. 1 i GDPR, har den registrerede ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende den pågældende, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

Ved ønske om at gøre brug af sin ret til indsigelse, kan den registrerede henvende sig direkte til vores databeskyttelsesansvarlige. I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan den registrerede udøve sin ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

 • h)      Ret til tilbagetrækning af samtykke

Den registrerede er af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger til enhver tid sikret ret til at trække sit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage.

Ønsker den registrerede at gøre brug af retten til tilbagetrækning, kan vedkommende til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

19. Automatiske individuelle afgørelser

Som ansvarsbevidst virksomhed anvender vi ikke automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering. Vi har dog ingen indflydelse på eventuelle betalingstjenester, der som individuel ansvarlig måtte udføre en profilering før afslutningen af købet.

 

Dato: 20.04.2021